SLO
[Slovenia, Slovenija]

Ljubiana

Inštitut za anatomijo
Medicinska fakulteta

Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo
Veterinarska fakulteta

Zdravstvena fakulteta


Univerza v Ljubljani

Maribor

Fakulteta za zdravstvene vede / Faculty of Heath Sciences

Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo /
Medicinska fakulteta / Faculty of Medicine

Univerza v Mariboru / University of Maribor

Last update: März 6, 2017